ROTTERDAM
Arabital Europe BV
International Forwarders
 
Fastest Way to Middle East 
Home| Seafreight| Airfreight| Roadfreight| Track & Trace| Network| Contact  
 
Arabital Europe BV
 
On-Line Freight Calculator
 E-mail: 
 Password: 
  

Haven't registered yet?

Click here to create your login.

Lost your password?

Click here to retrieve your password.

LCL Export Rates On-Line
 
 
Get Adobe Flash player
 
NEWS
23 June 2016
 
Wegen containers - SOLAS

Met ingang van 1 juli 2016 treedt de wijziging van het SOLAS-verdrag voor het laden van containers aan boord van zeeschepen in werking. Het wegen van containers wordt dan internationaal verplicht.

Het doel van de weegplicht is het voorkomen dat de stabiliteit van zeeschepen in gevaar komt, de stapels containers aan boord te zwaar zijn of de containersjorringen het begeven. Dergelijke situaties zouden kunnen ontstaan doordat de werkelijke gewichten van containers die aan boord geplaatst zijn niet overeenkomen met de in de scheepsdocumenten door de verlader opgegeven bruto gewichten.
 

Aangescherpt
De KVNR is tevreden dat de regels worden aangescherpt en steunde eerder het voorstel van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor het verplicht wegen of gecertificeerd berekenen van de gewichten van containers. Containers waarvan het gewicht niet gewogen of berekend is mogen vanaf juli 2016 niet meer mee. Ook kunnen containers die weliswaar gewogen zijn of waarvan het gewicht berekend is worden geweigerd aan boord wanneer blijkt dat het opgegeven gewicht significant afwijkt van het werkelijke gewicht.

Criterium
Het criterium dat de toezichthouders in Nederlandse havens zullen hanteren voor een besluit een container niet door een zeeschip mee te laten nemen is als blijkt dat het verschil tussen de opgegeven en werkelijke massa een marge van 5% van de massa van de container met een minimum van 500 kg overschrijdt. Voor wat betreft de nauwkeurigheid is het daarbij niet van belang of deze massa nu bepaald wordt door de container te wegen of deze te berekenen.

Bepalen brutogewicht
Van alle beladen containers die aan boord van een zeeschip geplaatst zullen worden moet het brutogewicht door de verlader worden bepaald. Dit kan op twee manieren:

 

1) Door de beladen container fysiek te wegen middels een gecertificeerde weegwerktuig.


2) Door het gebruik van een goedgekeurde berekeningswijze voor het totaalgewicht van lading, pallets, verpakkingsmaterialen en het ledige gewicht (tarra) van de container.

De bruto gewichten van alle beladen containers dienen bepaald te worden voordat ze in een zeegaand schip geplaatst worden. Dit kan op twee manieren.

1) Door het wegen van de beladen container met een gekalibreerde en gecertificeerde weegwerktuig (methode 1).

2) Door het wegen van alle verpakte lading – inclusief het gewicht van de pallets, het verpakking- en het sjormateriaal – die in de container geladen zal worden, waarna het totale gewicht van de beladen container berekend wordt door het ledige gewicht van de container en de som van alle afzonderlijke verpakte ladinggewichten bij elkaar op te tellen overeenkomstig een gecertificeerde methode die is goedgekeurd door het bevoegde autoriteit in het land waar de container beladen wordt (methode 2). 

Bron: KNVR


 

 
NEWS
ARCHIVE
2017-04-20
DOHA CIRCULAR / USE OF PALLETS
Read more
2016-11-29
NEW HAMAD PORT IN QATAR
Read more
2016-06-24
VERIFIED GROSS WEIGHT (VGM) - SOLAS
Read more
2016-06-23
WEGEN CONTAINERS - SOLAS
Read more
2016-05-13
VGM (VERIFIED GROSS MASS)
Read more
2016-03-21
BELGIUM ROAD TAX AS PER 01-04-2016
Read more
2016-02-09
EGYPT / NEW CUSTOMS REGULATIONS
Read more
2015-11-02
IMDG CARGO TO SAUDI ARABIA
Read more
2013-10-31
PORT SULTAN QABOOS - SHIFTING COMMERCIAL TRADING ACTIVITIES
Read more
2013-10-21
AIRFREIGHT - CHANGE OF SURCHARGE CALCULATION
Read more
2013-10-17
SAUDI ARABIA - SASO
Read more
2013-10-14
ARABITAL ITALY FOCUS ON LIBYA
Read more
2013-03-15
PORTBASE - Info ECS Services
Read more
2013-01-19
PORTBASE - Melding export documentatie
Read more
2012-12-01
SAUDI CUSTOMS AUTHORITIES
Read more
 
Powered by PayEasy Internet Solutions BV  Copyright 2012